Wat is SchoolKr8?

SchoolKr8 is het enige leerlingvolgsysteem (LVS) dat speciaal ontwikkeld is voor nieuwkomers van 4 t/m 12 jaar. Met SchoolKr8 kun je de ontwikkeling van leerlingen eenvoudig in beeld krijgen én waar nodig bijsturen.

Zetten jullie op school al de LOWAN-leerdoelen in? Dan is SchoolKr8 dé tool om die doelen in te plannen en te behalen. Ook kun je in SchoolKr8 de toetsresultaten van leerlingen invoeren. Extra handig: dankzij onze kleurscores zie je altijd in één oogopslag hoe het met een leerling of groepje leerlingen gaat.

Voor wie is SchoolKr8?

Met SchoolKr8 kun je als leerkracht, ib’er en directie de ontwikkeling van nieuwkomersleerlingen overzichtelijk en digitaal monitoren. Ook de ontwikkeling van nieuwkomers in het regulier onderwijs – bijvoorbeeld in een Taalklas – houd je eenvoudig en compleet met SchoolKr8 bij. Zo kun je de voortgang van nieuwkomers los van klasgenoten bekijken en gescheiden doorgeven aan de inspectie.

Nieuwkomers monitoren

Combineer eenvoudig LOWAN-leerdoelen en toetsen.

Overzichtelijk werken

Werk veilig online samen op één plek.

Leerlingdossiers maken

Bundel alles tot 1 pdf, of stel zelf een dossier samen.

Leerlijnen en ontwikkellijnen van LOWAN

LOWAN heeft een unieke set leerlijnen ontwikkeld, die passen bij de beginsituatie, onderwijservaring en leeftijd van nieuwkomers. Elke leerlijn bestaat uit een set leerdoelen, waar je met een leerling aan werkt. In SchoolKr8 kun je deze doelen eenvoudig inzien, inplannen én behalen. Aanvullend kun je ook gewoon toetsscores in SchoolKr8 invoeren.

Groep 3 t/m 8

In SchoolKr8 staan alle LOWAN-leerlijnen voor groep 3 t/m 8: Mondelinge taalvaardigheid, Rekenen, Technisch lezen, Woordenschat, Begrijpend lezen en Spelling.

Kleuters

Speciaal voor de jongste nieuwkomers heeft LOWAN ook kleuterontwikkellijnen ontwikkeld: Mondelinge taalvaardigheid, Woordenschat en Geletterdheid. Ook deze staan in SchoolKr8.

Zelf ervaren hoe makkelijk je de LOWAN-doelen inzet met SchoolKr8? Probeer SchoolKr8 dan 30 dagen gratis uit.