Wat is SchoolKr8?

SchoolKr8 is het enige leerlingvolgsysteem van Nederland dat speciaal ontwikkeld is voor nieuwkomers van 4 t/m 12 jaar.

Voor wie?

Met SchoolKr8 kun je als leerkracht, ib’er en directie de ontwikkeling van nieuwkomersleerlingen overzichtelijk en digitaal monitoren. Ook de ontwikkeling van nieuwkomers in het reguliere onderwijs – bijvoorbeeld in een Taalklas – houd je eenvoudig en compleet met SchoolKr8 bij. Zo kun je de voortgang van nieuwkomers los van klasgenoten bekijken en gescheiden doorgeven aan de inspectie.

Monitor voor nieuwkomers

Compleet dossier per leerling

Kwaliteitszorg en verantwoording

Koppeling met Boom testcentrum

Gebruik je de toetsen van Boom? Dan zie je – dankzij de koppeling van SchoolKr8 en Boom testcentrum – de toetsresultaten uit Boom nu automatisch in SchoolKr8 bij de betreffende leerling. Je hoeft dit dus niet meer handmatig te doen. Dat bespaart tijd én is minder foutgevoelig!

De nieuwe leerlijnen van LOWAN

Het onderwijs aan nieuwkomers vraagt om leerlijnen die passen bij hun beginsituatie, onderwijservaring en leeftijd. Daarom heeft LOWAN een unieke set leerlijnen ontwikkeld voor nieuwkomers in groep 3 t/m 8. Hiermee kun je de ontwikkeling van leerlingen monitoren op basis van leerdoelen, aangevuld met toetsscores (in DLE).

In SchoolKr8 staan alle leerlijnen van LOWAN: Mondelinge taalvaardigheid, Rekenen, Technisch lezen, Woordenschat, Begrijpend lezen en Spelling.

Speciaal voor de jongste nieuwkomers heeft LOWAN kleuterontwikkellijnen ontwikkeld voor Mondelinge taalvaardigheid, Woordenschat en Geletterdheid. Ook deze ontwikkellijnen staan in SchoolKr8.

Quickstart

In deze quickstart vind je de belangrijkste stappen om meteen
aan de slag te kunnen met SchoolKr8.