Beschikbaar per juli 2021

Wat is SchoolKr8?

SchoolKr8 is het enige leerlingvolgsysteem van Nederland dat speciaal ontwikkeld wordt voor het nieuwskomersonderwijs.

Voor wie?

Met SchoolKr8 kun je straks als leerkracht, ib’er en directie de ontwikkeling van nieuwkomersleerlingen overzichtelijk en digitaal monitoren. Ook de ontwikkeling van nieuwkomers in het reguliere onderwijs – bijvoorbeeld in een Taalklas – houd je eenvoudig met SchoolKr8 bij. Zo kun je de voortgang van nieuwkomers los van klasgenootjes bekijken en gescheiden doorgeven aan de inspectie.

Monitor voor nieuwkomers

Compleet dossier per leerling

Kwaliteitszorg en verantwoording

NIEUW: nieuwkomersleerlijnen van LOWAN

Het onderwijs aan nieuwkomers vraagt om leerlijnen die passen bij hun startniveau, lesbehoefte en voortgang. Daarom is LOWAN bezig met de ontwikkeling van een unieke leerlijnenset voor het nieuwkomersonderwijs.

Zodra deze leerlijnen klaar zijn, zullen ze opgenomen worden in het leerlingvolgsysteem SchoolKr8. Zo kun jij jouw leerlingen straks direct volgens de nieuwste inzichten lesgeven én monitoren.