Wat is SchoolKr8?

SchoolKr8 is het enige leerlingvolgsysteem van Nederland dat speciaal is ontwikkeld voor het nieuwskomersonderwijs.

Voor wie?

Met SchoolKr8 kun je als leerkracht, ib’er en directie de ontwikkeling van nieuwkomersleerlingen overzichtelijk en digitaal monitoren. Ook de ontwikkeling van nieuwkomers in het reguliere onderwijs – bijvoorbeeld in een Taalklas – houd je eenvoudig met SchoolKr8 bij. Zo kun je de voortgang van nieuwkomers los van klasgenootjes bekijken en gescheiden doorgeven aan de inspectie.

Monitor voor nieuwkomers

Compleet dossier per leerling

Kwaliteitszorg en verantwoording

NIEUW: koppeling met Boom testcentrum

Gebruik je de toetsen van Boom? Dan zie je – dankzij de koppeling van SchoolKr8 en Boom testcentrum – toetsresultaten uit Boom nu automatisch in SchoolKr8 bij de juiste leerling. Je hoeft dit dus niet meer handmatig te doen. Dat bespaart tijd én is minder foutgevoelig!

BINNENKORT: leerlijnen voor nieuwkomers van LOWAN

Het onderwijs aan nieuwkomers vraagt om leerlijnen die passen bij hun startniveau, lesbehoefte en voortgang. Daarom werkt LOWAN aan een unieke leerlijnenset voor het nieuwkomersonderwijs. Zodra deze leerlijnen beschikbaar zijn, worden ze opgenomen in het leerlingvolgsysteem SchoolKr8. Zo kun jij jouw leerlingen direct volgens de nieuwste inzichten lesgeven én monitoren.

SchoolKr8 uitproberen?